Nieuws

Alle nieuwsitems

Door N-VA Schelle op 3 februari 2016, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

2 items beheersten deze gemeenteraad. Ten eerste keurde onze fractie mee de renteloze lening voor Schelle Sport goed.  Alhoewel de wijze waarop dit tot stand kwam, vragen doet rijzen (volgens de meerjarenplanning 2013-2019 had onze gemeente zo goed als geen geld voor verenigingen voorzien en plots …

Door N-VA Schelle op 2 februari 2016, over deze onderwerpen: N-VA Schelle, Verenigingen

Nadat we op de gemeenteraad de renteloze lening goedkeurden, stelt N-VA zich toch vragen over de behandeling van dit dossier. We hopen dat nu ook de andere verenigingen worden verder geholpen. Lees zeker het artikel …

Door N-VA Schelle op 2 februari 2016, over deze onderwerpen: N-VA Schelle

Graag gedaan! Door N-VA Schelle kan u al 17 jaar door Schelle bewegen zonder bang te zijn  opgegeten te worden door een krokodil.  U denkt, wat een belachelijk niveau van nieuwswaarde? Dat dachten wij ook, toen wij het artikel “Schelle bleef andermaal kurkdroog” in onze bus kre gen. CD&V Schelle …

Door N-VA Schelle op 24 januari 2016, over deze onderwerpen: N-VA Schelle

Onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie was een succes. Buiten vele oude bekenden zagen we vele nieuwe leden, iets waar we erg blij mee zijn! Na een actuele speech van onze voorzitter over de toekomst van Schelle kwam Peter De Roover spreken over het communautaire. Het was een gezellige avond, we …

Door N-VA Schelle op 22 januari 2016, over deze onderwerpen: N-VA Schelle

Op zaterdag 23 januari komt Peter De Roover, de nieuwe fractieleider van de N-VA voor de kamer naar Schelle. Hij zal een stukje actuele politiek meenemen en samen met ons klinken op het nieuwe jaar. Interesse om te komen, iedereen is zeker welkom! U bent welkom om 20u in zaal Mikman.  …

Door N-VA Schelle op 14 januari 2016, over deze onderwerpen: Jeugd, N-VA Schelle, Verenigingen

In een artikel, op donderdag 14 januari verschenen op de website van Gazet van Antwerpen, werd onze burgemeester gevraagd wat hij het liefst zou realiseren indien hij plots over extra geld zou beschikken:  ‘Een huis voor de verenigingen met ruimte voor jeugdbeweging (chiro), harmonie, judo en dans …