Gebruikt de burgemeester het gemeenteblad correct?

In het welbekende lange voorwoord van de burgemeester in het gemeenteblad kon de burgemeester het niet laten om kritiek te uiten op het beleid van Vlaams minister Homans. 

Fictie: Dit artikel is incorrect
over deze onderwerpen: 
Bestuur

Fout!

Burgemeester Mennes werd op de vingers getikt door Vlaams minister Homans via gouverneur Berx: “Het infoblad, dat wordt verspreid met gemeentelijke middelen, is immers geen politieke publicatie van de zittende meerderheid. Kritiek op het beleid van de federale of Vlaamse regering of op de ministers van deze regeringen hoort niet thuis in een gemeentelijk infoblad. Evenmin kan worden getolereerd dat er in gemeentelijke infobladen kritiek wordt geleverd op de lokale oppositie omdat zij het standpunt van de bestuursmeerderheid over een bepaalde aangelegenheid niet deelt.”