Audit Vlaanderen toont gebreken, gemeentebestuur steekt kop in het zand

Op 5 mei 2022, over deze onderwerpen: Bestuur

Audit 

In oktober en november 2021 werd een dienst van onze gemeente doorgelicht door Audit Vlaanderen.  Bij deze audit was het thema: “werken in eigen beheer bij de uitvoerende technische diensten”, hieruit kwamen enkele opmerkelijke bevindingen naar voren. Het is zeer belangrijk hoe onze gemeente hierop zal reageren. De eerste tekenen zijn alvast betreurenswaardig, want bij de bespreking van deze audit op de gemeenteraad van maart werd al duidelijk dat de negatieve bemerkingen “slechts details” waren. Bovendien zei men dat de algemene trend “duidelijk nog veel slechter had gekund” en “zo’n audit altijd wel iets aan te merken zou hebben”.

Daarnaast verschuilt dit gemeentebestuur zich achter het idee om deze audit openbaar te maken. Er staan punten in die over persoonlijke opmerkingen gaan, dat het onmogelijk maakt om dit document volledig openbaar te maken zoals andere gemeenten doen. Er zijn voorbeelden genoeg van gemeentes die een audit rapport op hun website zetten, ofwel om te pronken met een mooi rapport, dan wel om strijdvaardig de nodige stappen aan te kondigen en de bemerkingen aan te pakken. Heel anders dan het wegwuiven als details.

Want details waren het allerminst!

Gekende problemen

Niet dat wij als N-VA van onze stoel vielen bij het lezen, want er staan herkenbare punten in waarop wij als oppositie al jaren hameren:

  • De gemeente heeft sinds 2014 het kader goedgekeurd om de zo belangrijke organisatiebeheersing uit te werken. Sinds begin van deze legislatuur drong de N-VA-fractie meermaals aan om de jaarlijks verplichte toelichting van de organisatiebeheersing te geven. Telkens bleef deze vraag onbeantwoord door afwijkende reacties als: "we komen hier later op terug", "we organiseren een aparte sessie voor de gemeenteraadsleden", "we zullen volgend jaar hierop terugkomen", "we starten met een nieuwe registratietool", .. Ook audit Vlaanderen gaf dit als  aandachtspunt moet worden.
  • De verwevenheid tussen managementteam en schepencollege straalt af op de samenwerking. Door te grote politieke inmenging komt de normale werking onder druk. 
  • De meerjarenplanning is weinig specifiek en meetbaar geformuleerd.  De uitwerking daarvan op technisch niveau is dan ook moeilijk te bepalen. Dienstoverschrijdende projecten en budgetverschuivingen zijn instrumenten die voor de politiek misschien als een goede oplossing naar voor geschoven worden, maar de mensen die het moeten uitwerken hebben het zeer moeilijk om het uit te voeren, nog maar te zwijgen van een timing.
  • Het uitgeschreven aankoopproces is verouderd en mag wel eens kritisch onder de loep genomen worden.

Er lopen dus wel degelijk enkele zaken danig verkeerd in Schelle, en iedere Schellenaar heeft het recht om te weten wat er in zijn of haar gemeente speelt. Je zal maar de uitvoerende taken van zo’n technische dienst moeten uitwerken, dan is politieke inmenging geen detail.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is