Bestuur

Eén van de belangrijke punten voor Schelle is bestuur. Naast het communiceren met de burger, kijken we naar de gang van zaken, bekijken we de aanpak en de manier waarop bestuurd wordt. Ook inspraak is een essentiëel gegeven binnen dit onderwerp, uw woord is voor de N-VA onmisbaar. 

Nieuws over dit onderwerp