Bestuur

Eén van de belangrijke punten voor Schelle is bestuur. Naast het communiceren met de burger, kijken we naar de gang van zaken, bekijken we de aanpak en de manier waarop bestuurd wordt. Ook inspraak is een essentiëel gegeven binnen dit onderwerp, uw woord is voor de N-VA onmisbaar. 

Nieuws over dit onderwerp

Gemeentefinanciën in vrije val

In december stelde het gemeentebestuur de lang verwachte meerjarenplan voor. Hierin stonden enkele verontrustende cijfers. Gemeenteraadslid Danny Schoonderwoert licht ze hieronder toe: Hoe maak je je …

Nieuw bestuurslid: Luna Boumans

Luna Boumans is 21 jaar. Ze volgt de opleiding ‘Business en Management’ aan de Thomas More Hogeschool. Luna stelde zich kandidaat om een actieve rol op te nemen in onze partij. Een positief verhaal …