“Ereburgerschap moet moderne aanpak krijgen”

Op 6 februari 2019, over deze onderwerpen: Identiteit, Vrije tijd & Cultuur, Wonen & Leven

Vele gemeenten doen het: het verlenen van de titel ‘ereburger’. Ook in Schelle hebben we deze traditie. Maar hoe willen wij het ereburgerschap vernieuwen?

 

  • SCHELLENAREN EN VERENIGINGEN BETREKKEN

Nog steeds beslist het schepencollege over wie de titel van ‘ereburger’ in ontvangst mag nemen. Met ons voorstel betrekken we alle Schellenaren en verenigingen om zelf ereburgers te kunnen voorstellen.

 

 
  • VASTE REGELMAAT, OM DE 4 JAAR

Nu en dan kiest het schepencollege op onregelmatige basis een nieuwe Schelse ereburger. N-VA Schelle stelt voor om dit met vaste regelmaat te organiseren, elke vier jaar. Hiermee kunnen we burgers betrekken in dit positief en transparant project. Dit komt ook onze Schelse identiteit ten goede en voegt een activiteit toe aan gemeentelijke activiteitenkalender.

 

 
  • BETERE COMMUNICATIE

Rond de Schelse ereburgers werd tot op heden maar weinig gedaan. De ereburgers worden soms uitgenodigd om aanwezig te zijn op een speciale gelegenheid. N-VA stelt voor om meer te doen omtrent de ereburgers, zowel op de website, sociale media, als in het gemeenteblad.

 

 
  • EREBURGERS IN DE SPOTLIGHT

Ereburgers zijn rolmodellen voor onze gemeente. N-VA stelt voor om al onze ereburgers en hun verhaal een fysieke plaats te geven in de gemeente. Op die manier kunnen de volgende generaties kennis maken met onze gemeente en haar ereburgers.
 

 

N-VA VOORSTEL WERD AFGEKEURD

Ondanks onze positieve aanpak en ons constructief voorstel , besloot de gemeenteraad het voorstel af te keuren. Het ereburgerschap moet "in alle sereniteit” verleend worden, een gemiste kans op vlak van burgerparticipatie.

Spijtig, maar we werken verder! 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is