Motie pleit om sociaal akkoord politie onverkort uit te voeren

Op 6 januari 2023, over deze onderwerpen: Wonen & Leven

Begin dit jaar kondigde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) trots aan een ‘historisch akkoord’ te hebben gesloten met de politievakbonden. Eén van de aspecten van dit akkoord was loonsverhoging van gemiddeld 5%, met vooral de nadruk op het verhogen van de laagste lonen. Het akkoord was gepland om op 1 januari 2023 in werking te treden. In oktober bleek bij de begrotingsonderhandelingen dat minister Verlinden eenzijdig op het akkoord terugkwam. De beloofde loonsverhoging zou in 2023 voor 45% worden toegekend en pas in 2025 volledig worden toegekend.


Dit is niet alleen een laakbare manier van werken, ook geeft het geen blijk van waardering van de minister richting onze politiemensen. Onze politiemensen staan dag en nacht in voor onze veiligheid, dit is vaak in moeilijke en harde omstandigheden. Ze verdienen ons respect. Het zou dan ook een goed teken zijn mocht vanuit de politieraad een signaal van erkenning gegeven worden richting onze politiemensen.


Via onderstaande motie kunnen wij minister Verlinden en de rest van de federale regering oproepen om het sociaal akkoord volledig uit te voeren.


Op 19 december 2022 werd door Rita Jacobs politieraadslid binnen onze N-VA fractie een motie voorgelegd op de politieraad van de politiezone Rupel waarin we vragen om het sociaal tussenakkoord van 28 januari 2022 onverkort uit te voeren.
Deze motie werd ter ondertekening aan alle politieraadsleden aangeboden. Enkel de voltallige N-VA fractie, alsook één lid van Open VLD vonden het gepast om onze politieambtenaren te steunen.


De CD&V en VOORUIT-fracties weigerden de motie te ondertekenen. Zij vinden dat het geleverde werk van de politie in het algemeen en de werknemers van onze eigen politiezone Rupel in het bijzonder niet moet gehonoreerd worden. Frappant was ook dat slechts één burgemeester (N-VA), van de drie aanwezige burgervaders (CD&V en Open VLD), deze motie heeft ondertekend!


We hopen dat de andere partijen alsnog onze politiemensen het respect geven dat ze verdienen. De ondertekende motie zal in tussentijd worden overgemaakt aan de federale regering.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is