Eric Vandermeirsch

Secretaris

Eric Vandermeirsch is na zijn op rust stelling in 2019 toegetreden tot de N-VA afdeling Schelle. Tijdens zijn loopbaan was “administratie” dagelijkse kost. Hij werd dan ook binnen het bestuur al vlug aangezocht om de taak van secretaris op te nemen.

Anderzijds zijn de domeinen verkeer en veiligheid hem niet vreemd.
Hij wil steevast meewerken om van N-VA Schelle een bestuursploeg te maken, die transparantie, inspraak, samenwerken en communicatie met de burger hoog in het vaandel draagt en hiervoor ook steeds zal ijveren.

Binnen onze werking moet het de intentie zijn om na de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 mee het beleid uit te tekenen van een mooi en leefbaar Schelle, ver weg van achterkamerpolitiek en persoonlijke verrijking.