Sensibilisering Brandveiligheid

Op 1 juli 2021, over deze onderwerpen: Veiligheid

Rookmelders redden levens.

Daarom is een rookmelder of een branddetectiesysteem sinds 1 januari 2020 verplicht in alle Vlaamse woningen. Minstens één rookmelder per bouwlaag was voor sociale en private huurwoningen al langer verplicht. Nochtans bleek drie jaar geleden maar slechts 60 procent van de gecontroleerde huurwoningen te voldoen aan de rookmeldersverplichting.


De Vlaamse Regering zette daarom volop in op sensibilisering. Dat deed ze onder andere met grootschalige mediacampagnes zoals ‘Rookmelders redden levens’ (2019), ‘Hoe bescherm jij je tegen CO-gevaar’ (2019-2020) en ‘Wonen doe je niet op goed geluk’ (2020-2021). Pas na deze sensibilisering is in het eerste kwartaal van 2021, het aantal woningen dat na controle voldeed aan de rookmeldersverplichting, gestegen tot 83 procent. Een duidelijk signaal dat de verschillende sensibiliseringscampagnes werken.
Ook in zijn regelgeving hecht Vlaanderen (Vlaamse codex wonen - Art. 3.6. §1 en Art. 3.1. §1) heel wat aandacht aan brandveiligheid.

Lokaal beleid

"Zo komen in de technische verslaggeving van een conformiteitsonderzoek van een woning heel wat aspecten aan bod die een link hebben naar zaken waaraan ook de brandweer aandacht besteedt. Op dat vlak is er dan ook een belangrijke rol weggelegd voor de lokale besturen. Het zijn de gemeenten die in de eerste plaats de onderzoeken (laten) voeren om zo'n conformiteitsattest af te leveren." zegt gemeenteraadslid Chantal Jacobs.


Daarom stelt de N-VA Schelle fractie voor om binnen ons lokaal bestuur:

  • De opvolging van brandveiligheid, via onder andere de technische aspecten van het conformiteitsattest, op te nemen en te bewaken.
  • In te zetten op verdere sensibiliseringsacties.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is