Chantal Jacobs

Chantal Jacobs is in het beroepsleven afdelingshoofd bij OCMW/stad Antwerpen. In deze functie bouwde zij heel wat expertise op in financieel gerelateerde materies en leerde zij de interne werking kennen van tal van diensten binnen zowel OCMW, stad Antwerpen als Zorgbedrijf. Deze ervaring wil ze graag aanwenden om binnen de gemeente Schelle constructief mee te werken aan het beleid en dit in het belang van de gemeente en haar inwoners.