Huisartsen, waar bleven de inspanningen van het huidige gemeentebestuur?

Op 31 mei 2024, over deze onderwerpen: Wonen & Leven

U belt uren rond om ergens een doktersafspraak te maken, maar u kan nergens terecht. Vele Schellenaren ondervinden momenteel enorme problemen door het ernstige tekort aan huisartsen. Dit huisartsentekort was al lang voorspeld en bekend, maar nu zijn we in een kritieke fase gekomen”, zegt gemeenteraadslid Chantal Jacobs.

N-VA Schelle vroeg het huidige bestuur al langer om actie te ondernemen.

De N-VA fractie eiste vorig jaar op de gemeenteraad aan dat er dringend actie moest genomen worden in Schelle. “Welke startende arts gaat voor een vestigingspremie van 6.500 euro naar Schelle komen om een praktijk op te richten? U raadt het al, niemand!”, vervolgt Chantal.

“Wat huisartsen nodig hebben is betere omkadering. Zo zou de gemeente onder andere een praktijkruimte, een verpleegkundige en paramedische ondersteuning kunnen ter beschikking stellen. Ook administratieve en logistieke ondersteuning zou een beduidende meerwaarde kunnen zijn. Deze aspecten werden dan ook al vorig jaar geopperd door onze N-VA-fractie in de gemeenteraad”, zegt Chantal. Helaas werd hier geen gehoor aan gegeven. Het gemeentebestuur dacht het immers dat de 6.500 euro voor een artsentoeloop zou zorgen. Zoals iedere gezond denkende Schellenaar kon voorspellen: de interesse voor deze premie bleef uit.

Nieuwe verhoging van vestigingspremie naar 10.000 euro.

Tijdens de gemeenteraad van januari 2024 kwam het huidige CD&V-gemeentebestuur met een voorstel tot verhoging van de premie naar 10.000 euro.    Ineens combineerden ze dit met een verhaal van verdere ondersteuning zoals: praktijkruimten, verpleegkundigen en administratieve krachten. 

“Ik was furieus toen ik dit hoorde”, zegt Chantal. “Deze items hadden wij een jaar geleden al aangeven om dringend op te nemen. Nu zijn we een jaar verder en is de situatie nog precairder geworden voor alle inwoners van Schelle en omgeving. Niemand vindt nog een huisarts en pas nu schieten ze in actie. Een regelrechte schande.”

En onze huidige huisartsen, krijgen zij de nodige aandacht en ondersteuning?

“Op de laatste gemeenteraad benadrukte ik bovendien dat men zeker de huidige artsen niet mag vergeten”, zegt Chantal. “De focus ligt nu op het aantrekken van nieuwe artsen maar de nu al aanwezige artsen mogen we absoluut ook niet vergeten. Onze huisartsen staan al jaren onder een enorme druk. We moeten als gemeenschap en bestuur ervoor zorgen dat zij niet vergeten worden. Gemeenteraadslid Chantal Jacobs vroeg dan ook aan het bestuur om na te denken hoe we ook hen kunnen tegemoetkomen voor hun extra inspanningen, en om er zo voor te zorgen dat ze zeker in Schelle blijven.

Ook nieuwe tandartsen krijgen nu een vestigingspremie van 10.000 Euro.

Buiten een tekort aan huisartsen, zitten we momenteel met nog maar twee tandartsen in onze gemeente. Een probleem zal zich daar ook snel gaan stellen. “Op de vraag of het huidige bestuur met deze tandartsen in gesprek is gegaan, kwam net zoals vorig jaar voor de huisartsen een duidelijke ‘neen’ van de burgemeester", zegt Chantal. “Toch weer een gemiste kans en gebrek aan mogelijke betrokkenheid en participatie. Maar vooral een tekort aan toekomstvisie.”

Waarom enkel voor huisartsen en tandartsen een vestigingspremie?

Nu het huidige bestuur niet enkel de huisartsen maar ook de tandartsen wil aanmoedigen om zich in onze gemeente te vestigen, stelde Chantal Jacobs de vraag waarom dit niet voor alle gespecialiseerde artsen en medische disciplines toe te kennen.

“Gelet het feit dat het opstarten van een groepspraktijk, met zowel medische ondersteuning  alsook administratieve en logistieke ondersteuning, meer interesse wekt bij artsen. Lijkt het ons een gemiste kans als men dit niet breder uitrolt naar andere specialiteiten”, meent Chantal. “Want ook andere specialismen kunnen participeren in een groepspraktijk waardoor we proactief ook deze geneeskunde in onze gemeente kunnen garanderen.  Denk maar aan psychologen, oogartsen, dermatologen, … Hopelijk gaat het huidige bestuur nu wel aan de slag met al deze zaken”, eindigt Chantal.

Hoe zou N-VA Schelle dit probleem oplossen

Als je aan de Schellenaar vraagt wat momenteel het grootste probleem is in de gemeente, dan luidt het antwoord unisono: huisartsen. Wij gaan als politieke partij dan ook met een concreet plan naar de kiezer.

“Als wij in 2024 deel uit maken van het gemeentebestuur, zorgen we voor de komst van een medisch huis in Schelle”, zegt Chantal Jacobs.

De oprichting en het onderhoud van deze praktijk zullen volledig in handen zijn van het Schelse gemeentebestuur. “Als we de prognoses mogen volgen, heeft Schelle maar liefst 6 extra huisartsen nodig in de komende 6 jaar”, verduidelijk N-VA-voorzitter Kris Huyck. “In dit medisch huis willen we ook verpleegsters laten langskomen die bijvoorbeeld kunnen helpen met het nemen van bloed of het zetten van een griepspuit. Ook andere medische sectoren zoals medische pedicures, logopedisten of diëtisten zijn welkom in deze praktijk.”

“Enkel door het maken van zulke praktijk zullen we eindelijk komaf kunnen maken met de huidige problemen in Schelle. Vanuit de oppositie blijven we met N-VA alleszins aandringen op het nemen van ingrijpende acties. Elke Schellenaar moet de garantie hebben op medische ondersteuning in zijn gemeente. Dit is de plicht van elk gemeentebestuur”, concludeert Chantal Jacobs.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is