Komen de financiële betalingen van de gemeente in het gedrang?

Op 11 mei 2022, over deze onderwerpen: Bestuur

Vervanging algemeen en financieel directeur bij afwezigheid

Bent u er graag zeker van dat uw loon op het einde van de maand gestort wordt? Als dat loon steeds op tijd betaald wordt, dan heeft uw werkgever daar procesmatig voor gezorgd. Die processen zijn belangrijk voor de werknemers van onze gemeente, daar hamert de N-VA in Schelle al geruime tijd op.  Duidelijk, uitgeschreven, volledig, zonder hiaten.

Dat er op de gemeenteraad van februari een punt ter stemming kwam over de vervanging van de algemeen directeur bij afwezigheid, was een stap in de goede richting. Maar meteen merkte de N-VA-fractie op dat deze stap verre van volledig was. De hiaten van februari werden door ons opgesomd. Er was ook een beslissing van de OCMW-raad nodig én er kon best ook een vervanger aangeduid worden voor onze financieel directeur. 

Daarnaast -en zeker niet onbelangrijk- gaf N-VA Schelle ook aan dat er nood is aan duidelijk uitgeschreven processen in dit geval. Wat verandert er concreet bij afwezigheid van de algemeen of financieel directeur. Welke bevoegdheden gaan over? Hoe werkt dit in de praktijk? Zullen de lonen nog betaald worden? Hoe werkt onze gemeente dit uit?

Oppositiewerk loont

Op de gemeenteraad van maart lag een punt over de vervanging van de financieel directeur voor, op de OCMW-raad hetzelfde punt alsook het punt van februari over de algemeen directeur. Dit gemeentebestuur wijzen op hiaten in hun processen, we moeten u niet uitleggen hoe wij met argusogen uitkeken naar wat dit zou opleveren. En de reactie kon niet meer typerend zijn voor het Schelse gemeentebestuur.

Want uiteraard waren er naast de hiaten ook opmerkingen over duidelijke processen. En laat dat nu het grote pijnpunt onder CD&V beleid zijn, de extra gemeenteraadspunten gaven op dat vlak dan ook geen oplossingen. Integendeel! Terwijl een audit door audit Vlaanderen met daarin een duidelijke vermelding van te veel politieke inmenging in het directiecomité nog maar net weggewuifd was als detail, nam ons bestuur het ongelofelijke besluit om bij (langdurige) afwezigheid van de financieel directeur de touwtjes dan maar in handen van het schepencollege te leggen.

Bovendien kan het gemeentebestuur ook niet antwoorden op vraag hoeveel bankkaarten heeft de gemeente om de hoofdrekening te raadplegen, transacties uit te voeren. Onbegrijpelijk!

Opnieuw vraagt N-VA zich af: hoe gaat dit in zijn werk gaan? Is daar degelijk over nagedacht? Hoe gaat zo’n schepencollege dan beslissen? Moet dat college daarvoor dan voltallig zijn? Wat met betalingen? Gaat de bank er mee akkoord gaan om een volmacht te geven aan een schepencollege?

Maar we vragen ons vooral af: Zou u het als Schellenaar niet gewoon normaal vinden als de lonen van het gemeentepersoneel tijdig betaald worden? Bovendien kan er bij een langdurige afwezigheid geen enkele betaling vanuit het bestuur doorgaan (geen enkele factuur aan leveranciers van materialen of diensten aan de gemeente) met verwijlintresten tot gevolg. Ook de financiële sociale dienstverlening kan dan niet doorgaan, denk maar aan geen leefloon, geen andere financiële sociale hulp, geen tussenkomst in stookolie- energie -kosten, medische kosten, .. . Daarom blijft N-VA Schelle ijveren voor duidelijke, uitgeschreven en waterdichte processen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is