Kris Huyck

In 2020 heeft Kris Huyck als rasechte Schellenaar de stap gezet naar de Schelse politiek. 

Kris wil meewerken aan een Sterk Schelle waar bepaalde onderwerpen zoals woonbeleid, lokale economie, intergemeentelijke samenwerking, cultuur en burgerparticipatie de beleidsdomeinen zijn die zijn interesse wekken. Met heel veel engagement wil Kris het vertrouwen scheppen van alle burgers om van Schelle een bruisende gemeente te maken die centraal staat in onze Rupelstreek.