Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 10 mei 2019, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Schelle 2030, Wonen & Leven

Schelle heeft nood aan een nieuw dorpscentrum. Maar hoe dat nieuwe centrum er moet uitzien, daar is nog veel discussie over. De N-VA staat voor een plan waarin alle aspecten van onze gemeente ten volle vertegenwoordigd zijn. Onze partij doet haar uiterste best om de huidige CD&V-plannen te …

Op 22 april 2019, over deze onderwerpen: Bestuur

Op de laatste Schelse gemeenteraad was het belangrijkste agendapunten het goedkeuren van het huishoudelijk reglement. Dit reglement omvat de regels en de organisatie van de gemeenteraad in de huidige legislatuur. Volgens gemeenteraadslid Stijn Cools was er voor de gemeenteraadsverkiezingen vanuit de …

Op 19 maart 2019, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn, Wonen & Leven

Al sinds vorige legislatuur is N-VA vragende partij om 'dierenwelzijn' expliciet mee op te nemen in het beleid. “Men heeft naar ons geluisterd, de eerste schepen voor dierenwelzijn is een feit”, zegt Elien Van Breedam. De schepen is krampachtig op zoek naar ideeën, daarom deed N-VA enkele positieve …

Op 8 maart 2019, over deze onderwerpen: Identiteit, Vrije tijd & Cultuur, Wonen & Leven

Naar aanleiding van internationale vrouwendag (8 Maart) pakt N-VA Schelle uit met een opvallend voorstel. De partij verstuurde een lijst van twintig mogelijke vrouwelijke straatnamen naar het gemeentebestuur. Met dit voorstel vraagt N-VA Schelle meer aandacht voor de gelijkheid tussen man en vrouw …

Op 19 februari 2019

Beste Schellenaar Welkom op onze website. Politiek gaat over het geluk van de mensen. Elke dag opnieuw haalt onze partij het onderste uit de kan. We willen ervoor zorgen dat Schelle blijft groeien, want dat is nodig. Op die manier willen we Schelle laten evolueren naar één van de fijnste plekken om …

Op 14 februari 2019, over deze onderwerpen: Samenwerking, Veiligheid

Wanneer iemand bestuurlijk aangehouden wordt voor gedragingen die onder andere de levenskwaliteit van overige inwoners beperken, dient deze persoon een bijkomende belasting te betalen, op zich een goede zaak. Toch is er nog werk aan de uniforme aanpak binnen de politiezone. “Elke Rupelgemeente heft …