Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 16 januari 2023, over deze onderwerpen: Bestuur

Luna Boumans is 21 jaar. Ze volgt de opleiding ‘Business en Management’ aan de Thomas More Hogeschool. Luna stelde zich kandidaat om een actieve rol op te nemen in onze partij. Een positief verhaal “Als kandidaat-bestuurslid wil ik me inzetten voor de activering van onze leden. Ik wil onze …

Op 11 mei 2022, over deze onderwerpen: Bestuur

Vervanging algemeen en financieel directeur bij afwezigheid Bent u er graag zeker van dat uw loon op het einde van de maand gestort wordt? Als dat loon steeds op tijd betaald wordt, dan heeft uw werkgever daar procesmatig voor gezorgd. Die processen zijn belangrijk voor de werknemers van onze …

Op 5 mei 2022, over deze onderwerpen: Bestuur

Audit  In oktober en november 2021 werd een dienst van onze gemeente doorgelicht door Audit Vlaanderen.  Bij deze audit was het thema: “werken in eigen beheer bij de uitvoerende technische diensten”, hieruit kwamen enkele opmerkelijke bevindingen naar voren. Het is zeer belangrijk hoe onze gemeente …

Op 1 oktober 2021, over deze onderwerpen: Bestuur

De combinatie van een privéleven - politiek … geen evidentie. Daarom heeft Elien de beslissing genomen om de Schelse politiek te verlaten.  Ze was zonder twijfel een van de sterkhouders binnen onze afdeling én binnen onze N-VA fractie in de gemeenteraad van Schelle. Zij verrichtte prachtig werk in …

Op 1 juli 2021, over deze onderwerpen: Bestuur

Uit recente politieke onderzoeken blijkt dat de kloof tussen de burger en de politiek steeds vergroot. Als politici is het onze democratische plicht om burgers zo veel als mogelijk te betrekken bij de besluitvorming. Dit is enkel realiseerbaar door een performante top-down informatiedoorstroming van …

Op 20 juni 2021, over deze onderwerpen: Bestuur, Milieu & Natuur

"Het papiergebruik bij raadszittingen is ondoordacht en loopt achter op onze ideeën rond duurzaamheid. Vele gemeenten en steden deden het ons al voor. Kortom, de overstap naar papiervrij vergaderen is onvermijdelijk." zegt gemeenteraadslid Elien Van Breedam. In bijlage vindt u het concrete voorstel …