Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 23 december 2023, over deze onderwerpen: Bestuur

In december stelde het gemeentebestuur de lang verwachte meerjarenplan voor. Hierin stonden enkele verontrustende cijfers. Gemeenteraadslid Danny Schoonderwoert licht ze hieronder toe: Hoe maak je je financiële reserve zo’n 1.000 keer kleiner in 7 jaar? In het begin van de legislatuur is een …

Op 3 februari 2023, over deze onderwerpen: Bestuur, Economie, Wonen & Leven

Op pagina 3 van het infoblad (01/23) van Schelle lazen we volgende leugen van onze burgemeester: “De voorbije jaren daalde de personenbelasting tot 6% (de laagste van Vlaanderen)”. Recente onderzoeken tonen aan dat het niveau van wiskunde en economie daalt bij de studenten, maar ook onze …

Op 16 januari 2023, over deze onderwerpen: Bestuur

Luna Boumans is 21 jaar. Ze volgt de opleiding ‘Business en Management’ aan de Thomas More Hogeschool. Luna stelde zich kandidaat om een actieve rol op te nemen in onze partij. Een positief verhaal “Als kandidaat-bestuurslid wil ik me inzetten voor de activering van onze leden. Ik wil onze …

Op 11 mei 2022, over deze onderwerpen: Bestuur

Vervanging algemeen en financieel directeur bij afwezigheid Bent u er graag zeker van dat uw loon op het einde van de maand gestort wordt? Als dat loon steeds op tijd betaald wordt, dan heeft uw werkgever daar procesmatig voor gezorgd. Die processen zijn belangrijk voor de werknemers van onze …

Op 5 mei 2022, over deze onderwerpen: Bestuur

Audit  In oktober en november 2021 werd een dienst van onze gemeente doorgelicht door Audit Vlaanderen.  Bij deze audit was het thema: “werken in eigen beheer bij de uitvoerende technische diensten”, hieruit kwamen enkele opmerkelijke bevindingen naar voren. Het is zeer belangrijk hoe onze gemeente …

Op 1 juli 2021, over deze onderwerpen: Bestuur

Uit recente politieke onderzoeken blijkt dat de kloof tussen de burger en de politiek steeds vergroot. Als politici is het onze democratische plicht om burgers zo veel als mogelijk te betrekken bij de besluitvorming. Dit is enkel realiseerbaar door een performante top-down informatiedoorstroming van …