Koen Vaerten

"Jonge mensen zijn vragende partij voor meer leven in de brouwerij"

Naast mijn gezin en werk heb ik veel hobby’s.  Een daarvan is de politiek.

Het begon zoals vaak bij nationale thema’s maar ik rolde ook in de gemeentepolitiek.  Daar ben ik sinds 2018 de fractiewoordvoerder van onze 5 koppige fractie in de gemeenteraad.  Een taak die ik met vuur probeer in te vullen.
Binnen het bestuur ben ik jongerenverantwoordelijke.  We voelen ons allen in het bestuur jong (van geest) maar verjonging van onze afdeling is zeker welkom!  Jongeren die lid zijn of dat willen worden kunnen mij zeker contacteren om samen te bekijken hoe we een jonge, frisse visie op gemeentepolitiek kunnen invoegen in Schelle.

Schelle staat vandaag voor enkele grote uitdagingen die de toekomst van ons dorp zullen bepalen. Aan N-VA om erop toe te zien dat de juiste keuzes gemaakt worden.